Nästa quiz kväll på Tcb Cafe är   Söndag 29 April kl 17.00