Bocker och bilder och artiklar från 100 tals shower med The Cadillac band och Elvis musiker.